Myszków 2010

Witamy na stronie klubu Neptun

H I S T O R I A

W dniu 18 marca 1975r. na wniosek członków zarządu Oddziału Zakładowego PTTK przy Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego powołano do działalności Komisję Turystyki Kolarskiej.

Przewodniczącym został Marek Biczyk.

Wkrótce z tej funkcji zrezygnował, więc wybrano nowego przewodniczącego, został nim Józef Jakubowski. Po jego śmierci w 1985r. nastąpił zastój w turystyce kolarskiej naszego oddziału.

15 grudnia 1986r. z inicjatywy Adama Kazanieckiego zwołano zebranie Komisji Turystyki Kolarskiej Oddziału Zakładowego PTTK i sympatyków, na którym powołano do życia Klub Turystyki Kolarskiej przy Oddziale Zakładowym PTTK Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego.

Założycielami Klubu byli: Adam Kazaniecki, Karol Góralski, Czesław Zaremba, Kazimierz Żak, Wojciech Burkiet, Henryk Szwarc, Edward Gałka, Zbigniew Bodnar, Zdzisław Kisiel.

Pierwszym prezesem został Adam Kazaniecki /lata 1986-1997/

Klub skupiał wówczas kilkunastu zapaleńców pracujących w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego, którzy pod opieką doświadczonego przodownika turystyki kolarskiej Karola Góralskiego i Prezesa Klubu Adama Kazanieckiego organizowali pierwsze biwaki, wycieczki, obozy oraz festyny dla stoczniowców.